Üldinfo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanalinna vaikses süles 

madal roheline maja. 

Trepil seisab karumõmm 

tema kõrval mesimumm. 

Aga majast kostab kilkeid, 

naeru, sagimist ja hõikeid. 

Toimetab siin rõõmus rahvas –    

Mesimummi pere vahva.   

(Mare Paulus)

 

 LASTEAIA TUTVUSTUS

Lasteaed Mesimumm asub Viljandi kesklinnas. Lähedusse jäävad ordulinnuse varemetega lossimäed ja Viljandi järv, mis võimaldab lastega koos läbi viia toredaid retki loodusesse.

Paiknemine vanalinnas toetab igati kultuuripärandiga tutvumist.

Lasteaed avati 2008 aasta jaanuaris.

Ennem seda tegutseti Maramaa puiesteel asuvas väikeses majas, mis kuulus kunagisele Viljandi linnapeale Jaan Varesele. Selles majas avati lasteasutus juba 1953 aastal Viljandi 2. Lastesõime nime all.

Aastal 1992 muudeti lastesõim Viljandi 10. Lastepäevakoduks ja juba samal aastal sai lasteaed nimeks MESIMUMM

 

LASTEAIA FILOSOOFIA 

 

LASTEAED  MESIMUMM  MOTO:    „Mesimumm olla on uhke ja hää” 

MISSIOON

 Laps on lasteaias hoitud ja kaitstud, armastatud ja õnnelik!

VISIOON

 Lasteaed Mesimumm on lastevanemate seas kõrgelt hinnatud kaasaegse töö,- õpi- ja kasvukeskkonnaga õppeasutus

 

Visiooni teostame läbi

-individualiseerimise 

-temaatilise planeerimise 

-lapsekesksuse 

-mitmekesiste õpetamismeetodite 

-lapsesõbraliku õpikeskkonna 

-sotsiaalse kaasamise 

-hinnanguvaba hindamise 

-koostöö 

-perede kaasamise

-õpetajate professionaalsuse

 

PÕHIVÄÄRTUSED:  Meie lasteaia põhiväärtus on meie ühtehoidev meeskond, keda parima äratundmise järgi arendame, siiralt ja südamest hoiame ning kes usub alljärgnevatesse väärtustesse …

 ÜKSMEEL

Meie jaoks on see … arusaamine ühise eesmärgi nimel koos teel olemisest, ühine vastutus meie kätte usaldatud laste eest, ühesugune arusaamine moraalist ja õiglusest, rõõm olla meeskonna liige (Mesimummiks olemise vägi)

TÖÖRÕÕM

Meie jaoks on see … pingevaba töökeskkond, positiivne tagasiside, võrdne kohtlemine, realistlikud eesmärgid, võimalus mängida

 AUSUS

Meie jaoks on see … sõnade, mõtete ja tegude ühtsus, enese ees aus olemine, usaldada ja olla usaldatud, ausad suhted = lähedus, teadmine, et ausus teeb vabaks

 AUSTUS

Meie jaoks on see … oskus austada elu enda sees ja enda ümber, sallivus erinevuste suhtes, hoolimine teistest ja keskkonnast, vastutustunne

 JÄRJEPIDEV ARENG

Meie jaoks on see … arusaamine elukestva õppe vajadusest, teadmine, et õpetada saab õpetaja, kes ise koguaeg õpib,  uudishimu elushoidmine, elutarkuse väärtustamine

 LOOVUS

 Meie jaoks on see … rõõm mängust, teadmine, et kõik inimesed võivad olla loovad kui nad seda tahavad, avastamine ja katsetamine, huvi maailma vastu, probleemilahendusoskus, raamist väljas mõtlemine, võimalus tunda end vaba ja õnnelikuna.

 

 Neid väärtusi järgides läheb meie lasteaiast kooli rõõmus laps, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt , hoolib teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast.

 

 

 

 MESIMUMMIDE LAUL

 

Viis: Jouko Kantola

Sõnad: Külli Villems/J.Kantola

 

Mesimummid lendavad,

mett nad kokku korjavad.

Lastelegi pakuvad

igal päeval nad.

Refr: Olen vahva mesimumm,

       lendan ringi summ-summ-summ.

       Hommikul ja õhtul ma

       ikka naeratan.

Rõõmsalt koos me mängime,

loeme ja laulame.

Suureks seltsis sirgume

armsaks rahvaks me.

 

 

 

 

 

2018-2019 õppeaastal avatud uus rühm

METSAMESILA 

 

 
      Välisrahastusega projektid

 

Lasteaiakohtade loomine ja alushariduse andmine 3-6 aastastele lastele


 

Projekti raames avatakse Viljandi lasteaias Mesimumm 1 uus lasteaiarühm 16-le lapsele vanuses 3-6 aastat.

Rühma avamine vähendab lasteaiakoha ootel olijate arvu ja aitab lapsevanematel tööle naasta, tööl käimist jätkata ning suurendab lapsevanemate osalemist tööturul.

 

 

 


print