Õppetegevus


Lasteaed Mesimumm tegutseb „Hea Alguse“ lapsest lähtuva metoodika põhimõtetel alates 1996. aastast. Õpetajad on läbinud „Hea Alguse“ programmi koolituse ja täiendavad end selles vallas pidevalt.

„HEA ALGUS“ – TEE AVATUD MAAILMA

EESMÄRK ON KASVATADA LAPSEST ISIKSUS,
KES ON VÕIMELINE SEDA ÜHISKONDA MUUTMA.


Lasteaed Mesimumm kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2001. aastast.
Meie eesmärgid:
Luua lastele lasteaias oleku ajaks füüsiline, vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne heaolu.
Propageerime tervislikke eluviise, mida iseloomustavad tervislikud harjumused ja oskused.

Lasteaed on osalenud keskkonnaprojektis Ökokratt.

 

2005 aastal sai lasteaed rahvusvahelise Ökokooli sertifikaadi ja  Rohelise Lipu

 

2006-2009 a. osales lasteaed edukalt koordinaatorina rahvusvahelises Comenius projektis  "Targaks tuppa tulemata"  (Outdoor Learning- A Way To Wisdom). Projekt põhines õuesõppe läbiviimisel eri maades.

Partneriteks lasteaiad Hispaaniast, Norrast ja Rumeeniast.

 

2010 aastal liitus lasteaed projektiga Avastustee.

 

 

 

 

2017/2018 ÕPPEAASTA JUHTLAUSE:

                  "OLEN EESTIMAA LAPS, RÕÕMUS JA KRAPS!"                                                                                                       

Üldeesmärk: 

Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Eesmärgid: 

 • Laste suurem algatusvõime ja ettevõtlikkus ning arukas tegutsemine igapäevatoimingutes

 • Kujunenud lihtsad arusaamad keskkonnateadlikkusest, säästvast mõtteviisist ja enda tervise hoidmise tähtsusest

 • Avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpikeskkond

 • Loovust arendav ja mitmekesine mängukeskkond

 • Laste suurem liikumisaktiivsus ja õuesviibimine iga ilmaga, terve ja sportlik laps

 • Positiivset minapilti toetavad tegevused ja igapäevaelu

Põhimõtted:

 • Õppimine toimub läbi mängu

 • Õpetamine toimub interaktsioonis ümbritseva ja teistega

 • Õpetusalad seotakse ühtseks tervikuks üldõpetuse põhimõttel

 • Kodu ja lasteasutuse koostöö

 • Iga laps on ainulaadne ja väärtuslik

 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine

 • Lapse loovuse toetamine

 • Lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine

 • Lasteaias käimine on mõnus ja pingevaba kõigile osapooltele

 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

print